betakeverb
معنی
صرف
كلیه محتوا و حقوق دیكشنری‌های این اپلیکیشن، مورد حمایت قانون می‌باشد، هرگونه كپی‌برداری، بازنویسی و یا تكثیر و امثال آن، كلا و جزئا ممنوع بوده و قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.