بازگشت

every dog has its day

(ضرب‌المثل) بالاخره شانس یکبار هم شده سراغ هر کسی می‌رود