دیكشنری‌های انگلیسی به فارسی
دیكشنری‌های فارسی به انگلیسی
كتب مرجع
دیكشنری‌های دانش‌آموزی
گرامر
كلیه محتوا و حقوق دیكشنری‌های این اپلیکیشن، مورد حمایت قانون می‌باشد، هرگونه كپی‌برداری، بازنویسی و یا تكثیر و امثال آن، كلا و جزئا ممنوع بوده و قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.

مهندسي فرهنگ نويسي

فرهنگ‌ اطلس، با استفاده از طراحی یک سیستم جامع «مهندسی فرهنگ‌نویسی» که برای نخستین ‌بار در کشور و توسط این موسسه معرفی شد، تهیه و تدوین شده است. مهم‌ترین قابلیت این سیستم جامع، بالابردن دقت در ساختا...
ادامه...

تفاوت‌های دیکشنری‌هاي اطلس با دیکشنری‌هاي موبايل

«فرهنگ اطلس» حاوی تمامی کلمات موجود در آخرین نسخة معتبرترین دیکشنری‌های مرجع انگلیسی به انگلیسی است، تعداد معانی و معادل‌های فارسی ارائه ‌شده براي هر كلمه انگليسي و حتی اولویت‌بندی معانی ذکر شد...
ادامه...

Atlas Dictionary دیکشنری اطلس انگلیسی - انگلیسی به فارسی
English-Persian Dictionary دیکشنری انگلیسی - فارسی
Persian-English Dictionary دیکشنری فارسی - انگلیسی
English Example Dictionary دیکشنری جمله ها و عبارتها (جملات مثالی)
Oxford Idioms Dictionary دیکشنری اصطلاحات آکسفورد (فارسی - انگلیسی)
Oxford Phrasal Verbs Dictionary دیکشنری افعال ترکیبی آکسفورد (فارسی - انگلیسی)
English Collocations Dictionary دیکشنری کالوکیشن فارسی - انگلیسی (همنشین ها)
504 Words for TOEFL (Dictionary) دیکشنری 504 واژه برای تافل
600 Words for IELTS (Dictionary) دیکشنری 600 واژه برای آیلتس
2000 Different Pronunciation Words دیکشنری 2000 (تلفظ متفاوت در BrE و AmE)
3000 Oxford Key Words دیکشنری 3000 واژه کلیدی آکسفورد
1001 Necessary Words دیکشنری 1001 واژه ضروری کاربردی
Irregular Words Dictionary دیکشنری افعال بی قاعده انگلیسی
Student Dictionary (7-12) دیکشنری دانش آموز (6 دیکشنری برای 6 پایه)
CEFR Atlas Grammar A1 - C1 گرامر اطلس بر مبنای CEFR سطح A1 تا C1
مقررات